Project Description

Tarieven

Tarievenlijst fysiotherapie

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, krijgt u de behandelingen vergoed vanuit uw zorgverzekering (kijk in uw voorwaarden hoeveel behandelingen u vergoed krijgt). Wanneer dit het geval is declareert Peesbehandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Indien u niet aanvullend verzekerd bent of uw behandelingen uit de aanvullende verzekering verbruikt zijn, zijn onderstaande bedragen de tarieven binnen Peesbehandeling en zijn de betalingsvoorwaarden van Peesbehandeling van toepassing.

+ Screening, intake en onderzoek €59,75
+ Intake en onderzoek na verwijzing €59,75
+ Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €59,75
+ Consult Fysiotherapie €39,75
+ Consult Manuele therapie €49,75
+ Consult Sporttherapie €39,75
+ Consult Dry Needling €39,75
+ Consult Shockwave therapie €39,75
+ Consult Percutane electrolyse (EPTE) €39,75
+ Consult Echografisch diagnostiek €59,75
+ Toeslag voor aan-huis-behandeling €17,50
+ Verslaglegging aan derden(letselschade e.d.)€125,00
+ Versterkte hulpmiddelen Op aanvraag
+ Niet nagekomen afspraak* 100% conform bovenstaande tarieven

*Niet nagekomen afspraak fysiotherapie: een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders zal deze worden doorberekend aan u. Dit is 100% van het geldende consulttarief. Een niet nagekomen afspraak kan niet in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Dit is een wettelijke maatregel, waarin ook bepaald is dat zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.

Betalingsvoorwaarden

1. Peesbehandeling is onderdeel van FysioFits en Fysio Bewust.

2. Betaling van de consulten fysiotherapie verlopen via de zorgverzekering wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en/ of manuele therapie.

3. Indien u niet aanvullend verzekerd bent of uw aanvullende verzekering dekt uw behandeling niet wegens het overschrijden van uw pakket, dan wordt de factuur aan u verzonden.

4. Facturen worden onder de naam van FysioFits of Fysio Bewust gefactureerd afhankelijk van de behandelaar die u heeft gehad. Een consult bij Robert Pouwels wordt gefactureerd onder FysioFits en een consult bij Leon Kamphuis wordt gefactureerd onder Fysio Bewust.

5. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

6. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.

7. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

8. U kunt het bedrag overmaken op de aangegeven bankrekeningsnummers. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

9. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.

10. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.

11. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

12. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

13. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

OPENINGSTIJDEN

Maandag – Vrijdag 8:00 – 21:00
Zaterdag 9:00 – 12:00
Zondag gesloten
Maak direct een afspraak