Project Description

Schouderklachten

Subacromiaal pijnsyndroom (SAPS) wordt beschreven als alle non-traumatische schouderklachten die pijn veroorzaken gelokaliseerd in de regio van het schouderdak (acromion).  Vaak verergeren deze gedurende het heffen van de arm. SAPS is een algemene term en omvat alle structuren die onder het schouderdak gelegen zijn en die potentieel klachten zouden kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan slijmbeursontstekingen, verkalkingen van de pees, peesirritaties, peesscheuringen en peesdegeneratie. Al deze structuren kunnen in principe schouderpijn veroorzaken en het is van belang om inzicht te krijgen in welke structuren mogelijk aangedaan zijn.

De ontstaanswijze van SAPS is zeer complex en er zijn veel variabelen die een rol kunnen spelen in het ontstaan van deze klachten:
+ Anatomische aanleg
+ Spierdisbalans
+ Bewegingsbeperkingen in aangrenzende gewrichten als de borstwervelkolom
+ Leeftijd
+ DNA
+ Houdingsproblemen
+ Stressfactoren

Kenmerken van SAPS:

+ Meestal klachten boven het 40e levensjaar
+ Geen trauma
+ Pijn bij het heffen van de arm vooral tussen de 70 graden tot 120 graden zijwaarts heffen van de arm
+ Acute klachten maar ook regelmatig chronisch aanwezig

Hoe verloopt uw traject bij Peesbehandeling?

We beginnen met het stellen van de juiste diagnose d.m.v. een uitgebreid vragengesprek. Daaropvolgend krijgt u een aanvullend bewegingsonderzoek aangevuld met echografisch onderzoek om de kwaliteit van uw pees in kaart te brengen. Waar nodig gebruiken we aanvullende fysiotherapeutische vragenlijsten om de mate van klachten in kaart te brengen en om deze te gebruiken voor het monitoren van uw herstel.

Wanneer de diagnose gesteld is en de ernst van uw klachten is bepaald en mede ook in welke fase van herstel u zich bevindt, starten wij een gericht programma voor u op. Deze programma’s zijn per persoon op maat gemaakt waarbij we gebruik maken van recente wetenschappelijke literatuur. Veelal bestaan deze programma’s uit:
+ Oefeningen die per fase van uw herstel anders zijn
+ Belasting – belastbaarheid adviezen
+ Waar nodig voedingsadvies
+ Manuele verrichtingen
+ Schoeiseladvies/ samenwerking met podotherapie waar nodig
+ Bij vertraagd herstel: Percutane Electrolyse of Shockwave therapie

OPENINGSTIJDEN

Maandag – Vrijdag 8:00 – 21:00
Zaterdag 9:00 – 12:00
Zondag gesloten
Maak direct een afspraak